Avatar
Pazar, 15 Ağustos 2021 / Published in İklim Krizi, Sıfır Atık
Kamuoyunun ilk kez Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” raporuyla tanıştığı sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili birçok tanım mevcut. Kısaca gelecekten borç almadan yaşamak olarak tanımlayabileceğimiz sürdürülebilir yaşam, hepimizin benimseyip günlük hayatında uygulaması gereken çok önemli bir konu. Artan nüfus, hızlı sanayileşme ve tüketim bağımlılığının da etkisiyle sürekli zarar gören doğayı korumak ve iklim