İlayda Ateş
Cuma, 04 Eylül 2020 / Published in Eğitim, Üniversite
“Üniversite: Yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu.” Kelimenin tanımından da yola çıkılarak söyleyebiliriz ki herkesin hayatındaki en önemli yerlerden biri üniversitedir. Burada bizlere verilendense kendi araştırmalarımız ve eyleme döktüklerimizle ortaya çıkmaya başlarız. Etrafı keşfetmeye başladığımızdan