SWOT ANALİZİ NEDİR ? KİŞİSEL SWOT ANALİZİ NASIL YAPILIR ?

swot analizi nedir

SWOT ANALİZİ NEDİR?

SWOT Analizi İngilizce dört kelimenin baş harflerinden oluşmaktadır.

S= Strenghts (güçlü)

W= Weakness (zayıf)

O= Opportunities (fırsat)

T= Threats (tehdit)

SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve dışarıdan kaynaklı oluşacak olan tehdit ve fırsatları tespit edip bunlara karşı tedbirli olmak için kullanılır. SWOT analizi stratejik öneme sahiptir ve işletmeler tarafından da çok işlevsel ve sıklıkla kullanılan bir teknik olma özelliği taşımaktadır.

SWOT analizinde, işletmenin içyapısı ve bulunduğu konumu, işletmenin dış etkenleri, işletmenin hedef kitlesi ve işletmenin gelecek günlerde karşılaşabileceği gelişmeleri ve sorunları göz önüne alınarak analiz yapılır.

SWOT analizi;

 • İşletmenin içyapısında gerçekleşen tüm olay ve durumların her yönden anlaşılmasını sağlar.
 • Şu anki durum göz önüne alınarak gelecek hakkında plan yapılıp bir sonraki adımın daha sağlıklı ve daha stratejik olmasını sağlar.
 • İşletmenin güçlü yönlerini görüp fırsata çevirir, zayıf yönlerini görür ve işletmeye dışarıdan gelebilecek olan tehditlere karşı önlem alır.

SWOT analizi hazırlanırken 4 ana madde göz önünde olmalıdır:

GÜÇLÜ YÖN, ZAYIF YÖN, FIRSAT ve TEHDİT

İşletmenin güçlü yönünü tespit etmek için;

 • İşletmede iyi yapılan/üstünlük sağlanan şeyler nelerdir?
 • İşletmenin rakiplere göre güçlü yanı/avantajı nedir?

İşletmenin zayıf yönünü tespit etmek için;

 • İşletmede kötü yapılan şeyler/sorunlar nelerdir?
 • İşletmenin hangi yönü geliştirilmelidir?
 • İşletmede rakiplere göre kötü/zayıf olunan nokta nedir?
 • Rakipler sizlere göre hangi konuda daha iyidir?

İşletmede fırsatları belirlemek;

 • Çevrede gerçekleşen olaylar nelerdir?
 • Gelecek günlerde ne gibi fırsatlar vardır?

İşletmede tehditleri belirlemek;

 • Değişen dünya ve teknolojik gelişmeler statünüzü etkiliyor mu?
 • Karşınıza ne gibi engeller çıkmaktadır?
 • Üretilen ürün, verilen hizmet ya da yapılan iş bekleneni karşılıyor mu?
 • Ekonomik bir problem ile karşı karşıya mısınız?

Yukarıdaki gibi sorular sorulur ve cevaplandırılır. Cevapları SWOT matrisine yazılır.

kişisel swot

KİŞİSEL SWOT ANALİZİ

İşletmelerin oldukça sık kullandığı SWOT analiziyle, bireyin kişisel olarak güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmesi de mümkündür. Kişisel SWOT analizi ile tespit edilen güçlü yönler ve zayıf yönler ile bireyin yapacağı bir işte ona göre adım atmasını sağlar. Detaylı bir şekilde yapılmış olan Kişisel SWOT analizi ile farkına varılmayan zayıf yönler anlaşılır ve zarar verebilecek tehditler önceden düşünülüp, önlem alınmasını sağlar.

Bireyin güçlü yönleri tespit etmesi için;

 • Hangi alanda iyisin?
 • Bu zamana kadar başarıların neler?
 • Seni başkalarından ayıran değerler nelerdir?
 • Seni diğerlerinden ayıran noktalar nelerdir?
 • Başarı senin için nedir?
 • İletişim becerilerin ve sosyalliğin ne kadar iyi?

Bireyin zayıf yönlerini tespit etmesi için;

 • Kendine güvenmediğin konu ne?
 • Çevrendekiler seni hangi konuda zayıf görüyor?
 • Kriz anındaki kendini nasıl tanımlarsın?
 • Çalışma yönteminde zayıf olduğunu düşündüğün nokta nedir?
 • Yapacağın işle ilgili kendine güvendiğini söyleyebilir misin?

Fırsatları belirlemek için;

 • Çalıştığın sektör/okuduğun bölüm sana gelecek vadediyor mu?
 • Yaptığın işte sana yardımcı olabilecek ve öneride bulunabilecek biri var mı?
 • Çalıştığın sektör/okuduğun bölüm gelişme gösteren bir sektör/bölüm mü?
 • Gelişen teknolojik gelişmelerden hangisi sana yardımcı olur?
 • İyi olduğunu düşündüğün konuyu nasıl daha çok geliştirebilirsin?

 

Tehditleri belirlemek için;

 • Şu an meşgul olduğun işinde karşına çıkan engeller nelerdir?
 • Rakibin var mı? Varsa senden ne kadar iyi?
 • Değişen teknolojik gelişmeler senin için sorun teşkil ediyor mu?
 • Sahip olduğun zayıf yönlerin senin için bir engel oluşturuyor mu?

Yukarıda yer alan sorularla Kişisel SWOT analizi yapılabilir.

 

Sen de kişisel SWOT analizini yapıp güçlü yönlerinin ve zayıf yönlerinin farkına varabilir, hayatına farklı bir yön kazandırabilirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir